Business picture

"Medierea este o componenta vitala a unui sistem judiciar eficient."
Chris McMurray

Principiile medierii

Caracterul voluntar al medierii - partile au dreptul de a decide daca accepta sau nu solutionarea disputei prin mediere, de a lua/sau nu o decizie in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Partile nu pot fi obligate sa participe la mediere de catre o alta persoana sau autoritate impotriva vointei lor .

Acceptarea medierii in cunostinta de cauza – partile au dreptul de a fi informate cu privire la mediere pentru a lua deciziile in cunostinta de cauza. Mediatorul va informa partile, de la inceput, in ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine in mod exclusiv si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.

Autodeterminarea - partile au dreptul sa-si defineasca ele insele problemele de rezolvat, interesele, solutiile si sa decida asupra celei care este mai convenabila lor. Partile au dreptul de a alege si accepta mediatorul.

Neutralitatea si impartialitatea mediatorului Neutralitate-mediatorul nu trebuie sa se afle in conflict de interese fata de parti sau fata de obiectul conflictului. Impartialitate-mediatorul va conduce procesul de mediere in mod nepartinitor si fara discriminari pe motiv de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, apartenenta politica, avere sau origine sociala (art. 3 din Legea nr. 192/2006). In exercitarea atributiilor sale profesionale, mediatorul trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese in cauzele in care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a-i garanta impartialitatea si neutralitatea fata de cauza, de rezultatele acesteia si de partile implicate in disputa. Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa ii limiteze independenta si sa respecte normele de etica profesionala. Daca la inceputul procesului de mediere mediatorul are cunostinta despre vreo imprejurare care l-ar putea impiedica sa fie neutru si impartial, este obligat sa refuze preluarea cazului de mediere (art. 31 din Legea nr. 192/2006).

Confidentialitate – mediatorul va asigura confidentialitatea asupra informatiilor aflate in mediere. Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu date si fapte de care a luat la cunostinta in cadrul procesului de mediere decat numai cu acordul prealabil si scris al partilor (art. 37 alin. 1 din Legea nr. 192/2006). Garantand confidentialitatea, mediatorul respecta viata privata a partilor si isi asigura încrederea acestora. Prin urmare, pastrarea secretului profesional este recunoscuta ca fiind o indatorire obligatorie si fundamentala a mediatorului. Aceasta obligatie nu se stinge odata cu incheierea medierii, ci este permanenta.(art. 32 din Legea nr. 192/2006).

Nediscriminarea Acest principiu îsi regaseste foarte clar esenta în definirea medierii ca "activitate de interes public" (art .4 ,alin.1 din Legea medierii). Categoria justitiabililor care pot accede la mediere este extrem de variata, de aceea legea medierii promoveaza în art art 3. egalitatea partilor, explicitând astfel mai pe larg faptul ca medierea se înfaptuieste în mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, apartenenta politica, avere sau origine sociala. Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere si nu o va exercita la standarde inferioare din motive discriminatorii ce tin de rasa, culoare, nationalitate, art 2.2 (Codul de etica si deontologie profesionala) ci va manifesta aceiasi buna credinta si corectitudine fata de oricare cetatean sau justitiabil care va întelege sa apeleze la mediere pentru solutionarea unui litigiu. Mediatorii trebuie sa depuna toate diligentele necesare în vederea prestarii unui serviciu de calitate în conditii de siguranta, respect reciproc, egalitate de sanse, respectarea diversitatii, corectitudine profesionala si procedurala, (art 2.10 din Codul de etica si deontologie profesionala).

Contact

Mediator Rusu Ionel

Strada Nicolae Titulescu
nr. 30, ap. 11
mun. Bacau

Telefon : 0723 588.627
               0743 792.410
               0334 806.880

Fax: 0234 510.510

E-Mail: rusuioneljr@yahoo.com
rusumediator@yahoo.com


Link-uri utile


Legislatie