Business picture

"Solutii mai bune, mai ieftine si mai rapide ale problemelor si disputelor sunt obtinute mai degraba prin mediere decat prin orice alte mijloace"
Fred S. Souk

Drepturile partilor in litigiu

        Partile au dreptul sa solicite declansarea procedurii mediere, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte, la care legea medierii face trimitere. În procesele si cererile în materie civila si comerciala, înainte de introducerea cererii de chemare în judecata, partile pot încerca solutionarea litigiului prin mediere (art. 43 alin 2-1 modificat prin Legea 370/2009).
        Partile au dreptul sa solicite instantelor suspendarea dosarului aflat pe rolul acestora, în conditiile art. 242, alin. 1, pct. 1. Codul de procedura civila.
        Partile au dreptul sa accepte sau sa refuze invitatia la mediere formulata de partea cu care se afla în conflict.
        Partile au dreptul de a fi informate de Organele judiciare si arbitrale, precum si de alte autoritati cu atributii jurisdictionale asupra posibilitatii si avantajelor folosirii procedurii medierii. Aceste organe îndruma partile sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele (art 6 din Legea 370/2009 ce modifica Legea192/2006). Partile se pot prezenta singure la mediator sau însotite de un avocat sau de alte persoane care sa le asiste, în conditiile stabilite de comun acord ( art .52, alin .1,Legea 192/2006). În cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii (art 52 alin2 ,din Legea 192/2006).
        Partile pot da procura speciala unei alte persoane, în conditiile legii, pentru a încheia contractul de mediere,(art 47 alin2 din Legea 192/2006).
        Partile au dreptul sa decida asupra litigiului dintre ele si sa încheie un Acord de mediere, care sa cuprinda "solutiile reciproc convenabile, eficiente si durabile" ce rezolva definitiv, nevoile si interesele ambelor parti (art. 58, alin. 1, art. 1 alin. 2 din Legea medierii).
        Partile au dreptul sa ceara restituirea documentelor pe care le-au înmânat mediatorului, înainte sau în timpul medierii pentru studierea si aprofundarea fondului litigiului (art. 35 din Legea medierii).
        Partile au dreptul sa denunte în mod unilateral contractul de mediere, în orice faza a procedurii, încunostiintând în scris mediatorul si cealalta parte despre aceasta situatie (art. 60, alin. 1 din Legea 192/2006). Dupa solutionare cauzei pe calea medierii, partile au dreptul sa repuna cauza pe rol, fara a mai achita taxa de timbru ( art. 62, alin. 3).
        Partile au dreptul sa solicite instantei restituirea taxei de timbru achitate anterior pentru investirea acesteia, daca litigiul dedus judecatii a fost solutionat pe calea medierii (art. 63, alin. 2 din Legea 370/2009 de modificare a Legii 192/2006).

Contact

Mediator Rusu Ionel

Strada Nicolae Titulescu
nr. 30, ap. 11
mun. Bacau

Telefon : 0723 588.627
               0743 792.410
               0334 806.880

Fax: 0234 510.510

E-Mail: rusuioneljr@yahoo.com
rusumediator@yahoo.com


Link-uri utile


Legislatie