Business picture

"Mediatorul rareori face o greseala punand o intrebare sau ramanand tacut."
Andrew Hall

Atributiile mediatorilor

        Mediatorul mai întîi trebuie sa înteleaga foarte bine natura problemei care a generat conflictul dintre parti.
        Mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa constientizeze scopul, limitele si efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.
        Mediatorul trebuie sa asigure ca medierea sa se realizeze cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor.(art. 29 din Legea 192/2006).
        Mediatorul trebuie sa conduca procesul de mediere în mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru între parti.(art. 30 din Legea 192/2006).
        Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice împrejurare ce l-ar împiedica sa fie neutru si impartial, precum si în cazul în care constata ca drepturile în discutie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2. (art. 31 din Legea192/2006 ).
        Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta în cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa încetarea functiei sale,(art. 32 din Legea 192/2006).
        În exercitarea atributiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinta continutului întelegerii la care vor ajunge partile, dar le poate îndruma sa verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.(art. 3, alin.2 din Legea 192/2006).
        Mediatorul este obligat sa respecte normele de deontologie si sa raspunda, cu respectarea dispozitiilor art. 32, cererilor formulate de autoritatile judiciare.
        Mediatorul are obligatia de a-si îmbunatati permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continua, în conditiile stabilite de Consiliul de mediere.(art. 34 Legea 192/2006).
        Mediatorul este obligat sa restituie înscrisurile ce i-au fost încredintate de parti pe parcursul procedurii de mediere, (art. 35 Legea 192/2006).
        Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti într-o procedura judiciara ori arbitrala având ca obiect conflictul supus medierii,(art. art. 36 Legea192/2006).

Cine sunt mediatorii ?

Drepturile mediatorilor

Atributiile mediatorilor

Unde gasim un mediator ?

Contact

Mediator Rusu Ionel

Strada Nicolae Titulescu
nr. 30, ap. 11
mun. Bacau

Telefon : 0723 588.627
               0743 792.410
               0334 806.880

Fax: 0234 510.510

E-Mail: rusuioneljr@yahoo.com
rusumediator@yahoo.com


Link-uri utile


Legislatie