Business picture

"Solutii mai bune, mai ieftine si mai rapide ale problemelor si disputelor sunt obtinute mai degraba prin mediere decat prin orice alte mijloace"
Fred S. Souk

Acordul de mediere

        Reprezinta exprimarea vie a cooperarii partilor pentru stingerea conflictului.
        Contractul de mediere cuprinde sub sanctiunea anularii urmatoarele clauze:
        Art. 58 alin. 1 "Când partile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se poate redacta un acord scris care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnatura privata. De regula acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor în care partile si mediatorul convin altfel". (art 58 modificat prin Legea 370/2009).
        Alin.2 "Întelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile".
        Alin.3 "Întelegerea partilor poate fi afectata, în conditiile legii, de termene si conditii. Întelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public ori, dupa caz, încuviintarii instantei de judecata, în conditiile prevazute la art. 63" (art. 59 modificat prin Legea 370/2009).

        Art. 58 din Legea 370/2009 prevede în alin. 4 ca în situatia în care conflictul vizeaza "transferul dreptului de proprietate privata privind bunurile imobile, partile vor prezenta acordul de mediere redactat de catre mediator, notarului public sau instantei de judecata, pentru îndeplinirea conditiilor de fond si de forma impuse de lege, sub sanctiunea nulitatii absolute".
        De fapt aceasta obligatie se impune în toate situatiile în care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, îndeplinirea unor conditii de fond si de forma. În situatia în care legea impune îndeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata, va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotarârii judecatoresti în Cartea Funciara (art. 58, alin.6 din Legea 370/2009).

        Acordul de mediere la care se ajunge prin mediere, este o "norma sociala" care stabileste ce anume va primii fiecare parte. Prin acord partile au convingerea ca si-au distribuit "recompensele" în mod just.
        O hotarâre judecatoreasca, va fi privita întotdeauna de partea perdanta, ca fiind incorecta, injusta. Un acord perceput ca injust, nu are sanse sa fie stabil.

        Conform art. 63 (alin. 1) în cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta o hotarâre, potrivit art. 271 Cod de procedura civila, adica o hotarâre care consfinteste învoiala partilor.
        Hotarârea de expedient pronuntata în conditiile prezentei legi constituie Titlu executoriu (art. 63, alin. 3 din Legea 370/2009 ce modifica Legea 192/2006).

Contact

Mediator Rusu Ionel

Strada Nicolae Titulescu
nr. 30, ap. 11
mun. Bacau

Telefon : 0723 588.627
               0743 792.410
               0334 806.880

Fax: 0234 510.510

E-Mail: rusuioneljr@yahoo.com
rusumediator@yahoo.com


Link-uri utile


Legislatie